זזנו-בוט

עמוד הרשמה ל-
(3.0.0)

רוצה להרשם?
מצוין, אולי נתחיל עם הזדהות מול טוויטר? כך אוכל לחבר לשמור עבורך את הפעילויות התחבר עם טוויטר
דרך דף זה ניתן להרשם לאפליקציית הפעילות בסטרבה,
יש להכניס את שם המשתמש בטוויטר וללחוץ על ׳שליחה׳ לאחר מכן יש להשלים את הפרטים המזהים ב-Strava
לטבלת התוצאות השבועית

התחבר עם טוויטר
דרך איזה צייצן הגעת? @

התחבר עם טוויטר